Loading…

Történet

A magyarországi Wing Tsun rövid története

A magyar Wing Tsun Egyesület Magyarország legrégebbi és legnagyobb kung-fu iskolája megalapítója és vezetője SIFU Máday Norbert az első ember volt, aki WING TSUN KUNG FU-t kezdett tanítani Magyarországon 1986-ban.

Minden későbbi személy, aki ma Magyarországon (Ving Tsun, Wing Csum, Wing Tzun, Wing Chun, stb.) más írásmódot használ, az o iskolájában tanult hosszabb-rövidebb ideig, és önnön “nagyságát” felismerve alapított saját VT “világszövetségeket” (melyek taglétszáma gyakran még a 20 főt sem érik el.) Iskolájában jó néhány feketeöves karate mester is tanul WING TSUN KUNG FU-t, mely a magas szakmai színvonalat jellemzi. Máday SIFU 1991 óta Leung Ting nagymester személyes tanítványa, az egyetlen nem kínaiként, a WING TSUN titkainak őrzője.

Aktivitását számtalan edzőtábor, szeminárium és vizsga vezetése fémjelzi. 2001-ben Leung Ting nagymester felkérte az amerikai Wing Tsun iskolák főinstruktori posztjára.

A Magyar Wing Tsun Egyesület a többi 62 országgal együtt az International Wing Tsun Association hivatalos tagja.

Prof. Leung Ting, A Wing Tsun kung-fu nagymestere 1991 óta évente egyszer, 1998-ban és 2000-ben kétszer is ellátogatott hazánkba, hogy tanítsa és mesterfokozatra vizsgáztassa az arra érdemes tanítványokat. Személyes jelenléte rendkívül fontos mind az oktatók, mind a diákok számára, hiszen így bizonyosodhatnak meg többek között arról, hogy:

Igazi, és ősi kínai harcművészetet tanulnak;
A diplomát, amelyet tudásukról kapnak, a világon minden hivatalos szerv elismeri;
Ugyanazokat az eredeti technikákat tanulják, melyeket a keleti tanulótársaik.
Az egyesület elnöke Dai Sifu Máday Norbert kelet-európai főinstruktor. O Leung Ting nagymester személyes tanítványa (a nagymester fogadott fia); irányítása alá tartozik Lengyelország, Románia, Ukrajna, Oroszország és Litvánia is. Az ázsiai országokon kívűl egyedül a Kelet-Európai Szövetség tartozik közvetlenül a nagymesterhez, a többi országnak a német főinstruktor alá kell csatlakoznia.

A kelet-európai országok központi székhelye a kecskeméti kolostor. Ebben a 100 nm-es tradicionálisan berendezett kung-fu szentélyben történik az oktatók továbbképzése, illetve a kolostor hatalmas udvara ad otthont a tanulók nyári táborainak is.

A Magyar Wing Tsun Egyesülethez csak Magyarországon majdnem száz iskola tartozik. Ebből tíz Budapesten működik különböző kerületekben.

A milleniumi év szerencsét hozott az egyesületünknek:

A nagymester meghívására Dai Sifu Máday Norbert tíz oktatója kíséretében bemutatót tartott Kínában. Az útjukról a 2000 januárjában elkészült teljesen színes kiadású magazin számolt be. Sifu és diákjai felkészültsége még a kínai szakembereket is meglepte.
A nagymestert kétszer is vendégül láthattuk hazánkban. Szemináriumon oktatta a diákokat, illetve mesterfokra vizsgáztatott huszonöt tanulót.
Dai Sifu Máday Norbert elérte az 5. mesterfokozatot, kettő legrégebbi és leghűségesebb tanítványa: Szabó Ferenc, Széll Gábor pedig a 3. mesterfokozatnak örülhettek.
Sikerült Budapesten is létrehozni egy 142 nm-es teljesen felszerelt belvárosi Wing Tsun kung-fu központot, melyet minden diák egyaránt használhat. Sifu minden héten személyesen oktatja a főváros haladó tanítványait.
Tíz év alatt tíz magyar nyelvű (bátran mondhatjuk) tankönyvvel és számos magazinnal gazdagodott az egyesület, melyek a tanulók fejlődését segítik elő.

A magyar Wing Tsun egyesület célja a jövőben is ugyanaz:

mindenkinek lehetőséget adjon egy eredeti, ősi kínai harcművészet gyakorlására;
fejlessze a tanulókat: fizikailag: állóképesség, kitartás, tűrőképesség és mozgáskoordináció fejlesztése;
szellemileg: a technikák anatómiai, fizikai és matematikai magyarázata, ok-okozati összefüggése; keleti kultúra és nyelv megismerése; lelki egyensúly visszaállítása; memória fejlesztése stb.;
erkölcsileg: önfegyelemre, egymás iránti türelemre és segítésre, illetve tisztelet az idősebbek és tapasztaltabbak iránti nevelés;
közössége révén otthont és “családot” adjon annak, akinek szüksége van rá;
helyes utat mutasson a fiatalabb generációnak szabadideje értelmes eltöltésére.